За проекта

Съгласието е признато за основно човешко право. ЕС е предприел стъпки, за да гарантира, че съгласието се зачита и подкрепя във всички видове отношения, включително сексуалните. През 2017 г. ЕС прие Истанбулската конвенция, която представлява цялостна правна рамка за справяне с насилието срещу жени и домашното насилие.

Разбирането на значението на съгласието е от съществено значение за изграждането на здрави и уважителни взаимоотношения, за предотвратяването на сексуални посегателства и тормоз и за създаването на по-безопасно и приобщаващо общество.

Проект ACT4CONSENT

Проект ACT4CONSENT (номер на проекта: 2023-1-DE03-KA220-SCH-000151276) има за цел да използва артистичните методи на драмата и разказването на истории, за да помогне на учителите да разгледат темата за съгласието с учениците в своите класни стаи.

Драмата и разказването на истории позволяват на младите хора да изследват сложни проблеми в безопасна и подкрепяща среда, като използват творчеството и въображението си, за да изразят мислите и чувствата си. Чрез участието си в драма и разказване на истории младите хора могат да научат за съгласието по начин, който е ангажиращ, интерактивен и даващ възможност.

Като разиграват различни сценарии, младите хора могат да проучат как да съобщават своите граници, да зачитат границите на другите и да реагират по подходящ начин в ситуации, в които съгласието е под въпрос. Чрез разказването на истории младите хора могат да развият своята емпатия и разбиране и да се научат как да общуват по-ефективно с другите.

По този начин ACT4CONSENT предлага иновативен образователен подход за ангажиране на младите хора с въпроса за съгласието, като в същото време включва и родителите в обучението за съгласието, така че учениците да бъдат подкрепени и овластени както в училище, така и у дома.

ACT4CONSENT има за цел:

Повишаване на осведомеността и разбирането на понятието "съгласие"

Развиване на умения за комуникация между учители, ученици и родители, за да говорят за съгласието

Изграждане на емпатия и уважение в местните училищни общности

Разглеждане на вредните обществени норми и ценности, които влияят на младите хора

Насърчаване на чувството за общност и създаване на безопасна училищна среда за всички

Осигуряване на подкрепа и ресурси на учителите, родителите и учениците за работа със съгласието

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия по програма „Еразъм+“ и е с продължителност 24 месеца (01/09/2023-31/08/2025).