Εταίροι

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. (JFVPCH)

Από το 1992, η Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. (“JFVPCH”) λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενθαρρύνει την επαγγελματική ένταξη και ανάπτυξη μειονεκτούντων και ευάλωτων νέων και ενηλίκων, όπως πρόσφυγες, άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και NEET, άτομα με κοινωνικά, συμπεριφορικά, ιατρικά ή μαθησιακά προβλήματα, καθώς και άνεργοι νέοι και ενήλικες.

Το JFVPCH προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με επίκεντρο τις ανάγκες αυτών των ομάδων-στόχων που αποσκοπούν στην προετοιμασία, την παρακίνηση, την ενθάρρυνση και την εκπαίδευσή τους για την είσοδο στην αγορά εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη και καθοδήγησή τους στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Το έργο του JFVPCH βασίζεται στην ενεργό δικτύωση με εκπροσώπους οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών τομέων σε περιφερειακό, ομοσπονδιακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υλοποιεί διάφορα έργα κάθε χρόνο προσφέροντας σε διαφορετικές ομάδες-στόχους προοπτικές επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Το JFVPCH είναι παρόν σε μια μεγάλη περιοχή με γραφεία σε έξι τοποθεσίες. Ο πολιτισμός και το έργο που βασίζεται στην τέχνη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου του.

Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Dante είναι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ίδρυμα που υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ριέκα της Κροατίας για πάνω από 30 χρόνια.

Το Dante προσελκύει πολλές γενιές ενηλίκων εκπαιδευομένων προσφέροντας ποιοτικά εκπαιδευτικά τυπικά και μη τυπικά προγράμματα και μαθήματα (με έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, σε επαγγελματικά προγράμματα, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στις βασικές δεξιότητες, στις μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας, στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και στην επιχειρηματικότητα) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το κέντρο σταδιοδρομίας του Dante προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε άτομα που βρίσκονται σε σημαντικά ορόσημα της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής τους πορείας.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με κρατικούς φορείς – το Υπουργείο Επιστημών και Εκπαίδευσης, τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τον Κροατικό Οργανισμό Κινητικότητας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Εκτός από την εθνική συνεργασία, το Dante διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διεθνή συνεργασία και τις συμπράξεις, έχοντας συμμετάσχει στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης, στο Erasmus+, στο CERV και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Ίδρυμα Acta είναι μια βουλγαρική μη κυβερνητική οργάνωση που ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον. Το όνομα του Ιδρύματος Acta είναι εμπνευσμένο από το λατινικό “acta non verba”, που σημαίνει κυριολεκτικά “πράξεις και όχι λόγια” και είναι η φιλοσοφία που ένωσε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με πλούσιο και συμπληρωματικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική επιχειρηματική εμπειρία πίσω από το Ίδρυμα Acta.

Αποστολή της είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη μεταμόρφωση της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και των ηγετών προς έναν πιο βιώσιμο, έξυπνο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο.

Το Ίδρυμα Acta ενώνει εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως το Erasmus+, το H2020 και το Intelligent Energy Europe, χάρη στα οποία το ίδρυμα έχει ήδη δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο συνεργασιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο (Σόφια).

Σε εθνικό επίπεδο, η Acta συνεργάζεται με έναν αριθμό σχολείων, πανεπιστημίων, εμπορικών επιμελητηρίων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικών ινστιτούτων, ΜΚΟ, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, την ενδυνάμωση ανθρώπων και οργανισμών, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τη δημιουργία αντίκτυπου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των διαφόρων έργων.

Future in Perspective (FIP) Limited

Η Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, της κοινοτικής, επαγγελματικής και σχολικής εκπαίδευσης.

Η εταιρεία προσπαθεί να κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική, διαδραστική και ευχάριστη, αναπτύσσοντας ψηφιακούς πόρους και μεθοδολογίες που φέρνουν εκπαιδευτικές εξελίξεις στις αγροτικές κοινότητες.

Το αντικείμενο της εργασίας τους εκτείνεται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, με έμφαση στη δημιουργία και παροχή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένων στους παρόχους αγροτικής εκπαίδευσης.

Το FIP έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που αξιοποιεί τη δύναμη των ψηφιακών μέσων για να εμπνεύσει νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

Παρέχει κατάρτιση και πόρους για εκπαιδευτικούς σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και από τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας έως τους μέντορες επιχειρήσεων.

Επικεντρώνεται στη δημιουργία υψηλής ποιότητας, διαδραστικού και ελκυστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές όλων των ηλικιών, ικανοτήτων και υπόβαθρων.

Συνεργάζεται με τοπικά σχολεία για την ανάπτυξη μαθητοκεντρικού, τεχνολογικά ενισχυμένου μαθησιακού υλικού που ενδυναμώνει και παρακινεί τους νέους μαθητές στις ακαδημαϊκές τους αναζητήσεις, ώστε να προωθήσει την επόμενη γενιά επιστημόνων, δημιουργών, εφευρετών και οραματιστών.

Η Rightchallenge Association είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης ως μέσο κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών.

Πιστεύει ότι η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία ή το φύλο – προκειμένου να τους προετοιμάσει να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και ο ελεύθερος χρόνος.

Ως οργανισμός που ασχολείται ενεργά με την κοινότητα, εστιάζει στη δια βίου μάθηση, καθώς πιστεύει ότι είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας την ενεργό, δημοκρατική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη.

Το Rightchallenge αναγνωρίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και η δια βίου εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων, ενώ παράλληλα προάγουν την προσωπική ολοκλήρωση και ευημερία των ατόμων.

Ως οργανισμός που επιδιώκει την ολιστική ανάπτυξη, προωθεί και αναπτύσσει θετικούς μετασχηματισμούς στην κοινωνία και διευκολύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Solution: Solidarité et Inclusion είναι μια ΜΚΟ με έδρα το Παρίσι που αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στόχος της ένωσης είναι να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη μεταξύ των ενηλίκων, προτείνοντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την προώθηση της αμοιβαίας αποδοχής, την τόνωση των ανθρώπινων ενδιαφερόντων προσφέροντας οριζόντιες δραστηριότητες, τον σχεδιασμό ανοιχτόμυαλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της δίκαιης δυναμικής μεταξύ των γενεών.

Η λύση επικεντρώνεται στην ένταξη μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα ως ευκαιρία για τα μειονεκτούντα άτομα, στην ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία, στην ενδυνάμωση των γυναικών, στην ισότητα των φύλων, στον διάλογο μεταξύ των γενεών, στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω πολυγλωσσικών εργαστηρίων και στην οικολογική ευαισθητοποίηση.

Το KMOP είναι μια από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα με 45 χρόνια εμπειρίας στην άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη ευάλωτων ατόμων.

Το KMOP μελετά και αναλύει τις πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την κατανόηση της κοινωνίας, προτείνει καινοτόμες παρεμβάσεις, εκπαιδεύει και αναπτύσσει την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων με βάση τη δικαιοσύνη, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Υποστηρίζει ενεργά άτομα και κοινότητες μέσω της άμεσης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, της υλοποίησης καινοτόμων πρωτοβουλιών, της έρευνας και του σχεδιασμού πολιτικών με αντίκτυπο.

Απώτερος στόχος του KMOP είναι να συμβάλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και να οδηγήσει σε προγράμματα με αντίκτυπο που προάγουν την ατομική ευημερία, μειώνουν τις ανισότητες, εξαλείφουν τις ευπάθειες και προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη βιωσιμότητα.

Με στόχο την προώθηση της κοινωνικής προόδου μέσω της εκπαίδευσης, το KMOP Education Hub έχει αναπτύξει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα και επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα προς την επίτευξη των στόχων τους και να συμβάλουν σε ένα πιο συμμετοχικό και βιώσιμο μέλλον.