Σχετικά με το έργο

Η συναίνεση αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η συναίνεση γίνεται σεβαστή και υποστηρίζεται σε όλους τους τύπους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών σχέσεων. Το 2017, η ΕΕ ενέκρινε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η κατανόηση της σημασίας της συναίνεσης είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση υγιών σχέσεων με σεβασμό, την πρόληψη των σεξουαλικών επιθέσεων και της παρενόχλησης και τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Παρά τη σημασία της, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στα σχολικά προγράμματα σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο ACT4CONSENT

Το έργο ACT4CONSENT (αριθμός έργου: 2023-1-DE03-KA220-SCH-000151276) έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τους καλλιτεχνικούς κλάδους του δράματος και της αφήγησης για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν το θέμα της συναίνεσης με τους μαθητές στην τάξη τους.

Το δράμα και η αφήγηση ιστοριών επιτρέπουν στους νέους να εξερευνήσουν πολύπλοκα θέματα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους για να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Με την ενασχόληση με το δράμα και την αφήγηση ιστοριών, οι νέοι/ες μπορούν να μάθουν για τη συναίνεση με τρόπο που είναι ελκυστικός, διαδραστικός και ενδυναμωτικός.

Παίζοντας διάφορα σενάρια, οι νέοι/ες μπορούν να διερευνήσουν πώς να επικοινωνούν τα όριά τους, να σέβονται τα όρια των άλλων και να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε καταστάσεις όπου τίθεται θέμα συναίνεσης. Μέσω της αφήγησης ιστοριών, οι νέοι/ες μπορούν να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και την κατανόησή τους και να μάθουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα.

Έτσι, το ACT4CONSENT προσφέρει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση για την εμπλοκή των νέων στο θέμα της συναίνεσης, ενώ παράλληλα εμπλέκει και τους γονείς στην εκπαίδευση για τη συναίνεση, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να υποστηριχθούν και να ενδυναμωθούν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Στόχος του ACT4CONSENT είναι:

Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της έννοιας της συναίνεσης

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για να μιλήσουν για τη συναίνεση

Ενίσχυση ενσυναίσθησης και σεβασμού στις τοπικές σχολικές κοινότητες

Αντιμετώπιση των επιβλαβών κοινωνικών προτύπων και αξιών που επηρεάζουν τους νέους

Προώθηση της αίσθησης της κοινότητας και δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για όλους

Παροχή υποστήριξης και πόρων σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την αντιμετώπιση της συναίνεσης

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και έχει διάρκεια 24 μηνών (01/09/2023-31/08/2025).