Partneri

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V. (JFVPCH)

Od 1992. godine, Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. (“JFVPCH”) djeluje kao neprofitna organizacija koja potiče profesionalnu integraciju i razvoj mladih i odraslih u nepovoljnom položaju i ranjivih skupina, kao što su izbjeglice, osobe migrantskog podrijetla, osobe koje rano napuštaju školovanje i NEET-ovci, osobe sa socijalnim, bihevioralnim, medicinskim ili obrazovnim problemima, kao i nezaposleni mladi i odrasli.

JFVPCH nudi širok spektar usluga usmjerenih na potrebe ove ciljane publike koje imaju za cilj pripremiti, motivirati, potaknuti i educirati ih za ulazak na tržište rada, kao i podržati i voditi ih u njihovom osobnom razvoju.

Rad JFVPCH-a temelji se na aktivnom umrežavanju s predstavnicima gospodarskih, društvenih i političkih područja na regionalnoj, saveznoj i europskoj razini. Svake godine provodi nekoliko projekata koji nude različite perspektive ciljnih skupina o profesionalnom i osobnom razvoju.

JFVPCH je vrlo rasprostranjen s uredima na šest lokacija. Kultura i umjetnički rad sastavni su dio njegova rada.

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante je konkurentna, moderna i učinkovita ustanova koja već 30 godina provodi programe obrazovanja odraslih u Rijeci.

Dante privlači brojne generacije odraslih polaznika nudeći kvalitetne obrazovne programe i tečajeve (usmjerene na učenje stranih jezika, interkulturalnu komunikaciju, osnovne vještine, nastavne metode i pristupe, prenosive vještine, poduzetništvo, upravljanje sukobima) koji odgovaraju potrebama modernog društva i pridonose razvoju obrazovanja odraslih na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini.

Danteov centar za karijeru nudi usluge karijernog savjetovanja ljudima koji su na ključnim prekretnicama u svom obrazovnom ili karijernom putu.

Ustanova blisko surađuje s državnim institucijama – Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskom agencijom za mobilnost i europske projekte.

Osim nacionalne suradnje, Dante ima značajno iskustvo u međunarodnoj suradnji i partnerstvima, sudjelovanjem u Programu cjeloživotnog učenja, Erasmus+, CERV-u i Europskom socijalnom fondu.

Acta Foundation

Acta Foundation bugarska je nevladina organizacija koja djeluje u javnom interesu. Naziv Acta Foundation inspiriran je latinskim “acta non verba”, što doslovno znači “djela, a ne riječi”, što je filozofija koja je ujedinila skupinu stručnjaka s bogatim i komplementarnim akademskim iskustvom i poslovnim iskustvom iza Acta Foundationa.

Njegova je misija olakšati razvoj aktivnog civilnog društva kroz inicijative usmjerene na transformaciju obrazovanja, poslovanja i lidera prema održivijem, pametnijem i inkluzivnijem svijetu.

Acta Foundation objedinjuje stručnjake s iskustvom u različitim programima i inicijativama EU-a i nacionalnim programima kao što su Erasmus+, H2020 i Inteligentna energija Europe zahvaljujući kojima je zaklada već uspostavila čvrstu partnersku mrežu na razini EU-a, nacionalnoj i lokalnoj razini (Sofija).

Na nacionalnoj razini ACTA surađuje s brojnim školama, sveučilištima, gospodarskim komorama, strukovnim centrima, istraživačkim institutima, nevladinim organizacijama, MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima radi razmjene stručnosti, razmjene inovativnih praksi, osnaživanja ljudi i organizacija, stvaranja dodane vrijednosti, stvaranja učinka i osiguravanja održivosti različitih projekata.

Future in Perspective (FIP) Limited

Future In Perspective Limited (FIP) privatna je tvrtka koja djeluje u području obrazovanja mladih, zajednice, strukovnog i školskog obrazovanja.

Tvrtka nastoji učenje učiniti zanimljivijim, interaktivnijim i ugodnijim kroz razvoj digitalnih resursa i metodologija koje ruralnim zajednicama donose napredak u obrazovanju.

Opseg njihovog rada obuhvaća cijeli spektar obrazovanja, s naglaskom na stvaranje i pružanje inovativnih obrazovnih materijala i kurikuluma prilagođenih pružateljima usluga ruralnog obrazovanja.

FIP ima veliko iskustvo u razvoju inovativnih obrazovnih materijala koji koriste moć digitalnih medija kako bi nadahnuli nove pristupe poučavanju. Pruža obuku i resurse za odgojitelje na svim razinama obrazovnog sustava, od predškolskog do tercijarnog i od odgojitelja u zajednici do poslovnih mentora.

Njihov je fokus na stvaranju visokokvalitetnih, interaktivnih i zanimljivih obrazovnih sadržaja za učenike svih dobi, sposobnosti i pozadina.

Surađuje s lokalnim školama na razvoju materijala za učenje usmjerenih na učenike, poboljšanih tehnologijom, koji osnažuju i motiviraju mlade učenike u njihovim akademskim pothvatima, kako bi potaknuli sljedeću generaciju znanstvenika, stvaralaca, izumitelja i vizionara.

Rightchallenge – Associação

Rightchallenge nevladina je organizacija koja ima za cilj promicanje obrazovanja kao sredstva socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti.

Smatra da se obrazovanje mora usredotočiti na cjeloviti razvoj svih ljudi – neovisno o društvenom statusu, dobi ili spolu – kako bi ih se pripremilo za intervenciju i sudjelovanje u svim dimenzijama društva, kao što su obitelj, rad, zajednica i slobodno vrijeme.

Kao organizacija aktivno uključena u zajednicu, usmjerena je na cjeloživotno učenje jer smatra da je ono ključno za održivi razvoj, promicanje aktivnog, demokratskog i odgovornog građanstva među građanima.

Rightchallenge prepoznaje da su neformalno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje iznimno važni za razvoj socijalnih, emocionalnih i kognitivnih kompetencija, istovremeno promičući osobno ispunjenje i dobrobit pojedinaca.

Kao organizacija koja teži holističkom razvoju, promiče i razvija pozitivne transformacije u društvu i olakšava pristup mogućnostima učenja građanima koji se suočavaju s preprekama u obrazovanju.

Solution: Solidarité et Inclusion

Solution: Solidarnost i inkluzija je nevladina organizacija sa sjedištem u Parizu koja razvija inovativne mjere za promicanje socijalne kohezije kroz neformalno obrazovanje.

Cilj udruge je poticanje socijalne uključenosti među odraslima predlaganjem nekoliko vrsta aktivnosti koje omogućuju poticanje međusobnog prihvaćanja, poticanje ljudskih interesa nudeći međusektorske aktivnosti, osmišljavanje širokoumnih obrazovnih programa i jačanje pravedne dinamike među generacijama.

Rješenje se usredotočuje na integraciju skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada; poduzetništvo kao priliku za osobe u nepovoljnom položaju; integraciju migranata u društvo; osnaživanje žena; ravnopravnost spolova; međugeneracijski dijalog; aktivno građanstvo na razini EU-a i lokalnoj razini; promicanje međukulturnog dijaloga kroz višejezične radionice; i ekološku svijest.

KMOP – Centar za obrazovanje i inovacije

KMOP je jedna od najstarijih organizacija civilnog društva u Grčkoj s 45 godina iskustva u izravnom pružanju socijalnih usluga i provedbi socijalnih inicijativa u pružanju podrške ranjivim pojedincima.

KMOP proučava i analizira goruće društvene izazove kako bi razumio društvo, predlaže inovativne intervencije, obrazuje i razvija znanje za rješavanje društvenih pitanja na temelju pravednosti, inovacija, održivosti i uravnoteženog razvoja.

Aktivno podupire pojedince i zajednice izravnim pružanjem socijalnih usluga i obrazovnih mogućnosti, provedbom inovativnih inicijativa, istraživanjem i učinkovitim oblikovanjem politika.

Krajnji cilj KMOP-a je da doprinese efikasnom dizajnu socijalne politike i da vodi uticajne programe koji promoviraju dobrobit pojedinaca, smanjuju nejednakosti, eliminiraju ranjivosti i potiču inkluzivni i održivi društveni rast.

U cilju promicanja društvenog napretka kroz obrazovanje, KMOP je razvio niz obrazovnih programa za pojedince i tvrtke, pomažući im da svoj društveni ekosustav usmjere prema postizanju svojih ciljeva i doprinesu inkluzivnijoj i održivijoj budućnosti.