Rezultati

Trajno stručno usavršavanje (TSU) za školske nastavnike i savjetnike

To je 30-satni program trajnog stručnog usavršavanja za nastavnike srednjih škola i školske savjetnike.

Cilj je podići svijest među nastavnicima o važnosti pristanka i kako se on odnosi na način na koji komuniciraju s učenicima.

Također pruža podršku nastavnicima u stvaranju poštenog i sigurnog okruženja za sebe i svoje učenike za bavljenje temom pristanka i razvijanju njihovih pedagoških vještina za korištenje alata ACT4Consent u svojoj nastavnoj praksi.

Cjeloviti kurikulum TSU programa kroz šest modula predstavit će se putem platforme MOOC – Masovnih otvorenih internetskih tečajeva.

Moduli se sastoje od sljedećih tema:

Uvod u temu pristanaka za učenike

Ovaj modul pomoći će nastavnicima da razumiju temu pristanka, zašto je važna i kako može utjecati na učenike u njihovoj školi.

Briga o sebi za nastavnike

Ovaj modul pružat će podršku nastavnicima da se bave vlastitom brigom o sebi i dobrobiti kada s učenicima razgovaraju o osjetljivim i emocionalno izazovnim temama.

Etička i pravna pitanja vezana uz pristanak

Ovaj modul predstavit će neke ključne zakone na europskoj razini koji ocrtavaju zaštitu koju građani EU-a imaju u vezi sa seksualnim zlostavljanjem, uznemiravanjem i iskorištavanjem.

Kulturne norme i pristanak

Ovaj modul poboljšat će svijest nastavnika o kulturnim čimbenicima koji mogu utjecati na razumijevanje pristanka učenika, uključujući istraživanje kulturnih normi i uvjerenja o spolu, moći i seksualnosti.

Komunikacija za pristanak

Ovaj modul pružit će nastavnicima praktične aktivnosti za vježbanje učinkovitih komunikacijskih vještina i tehnika aktivnog slušanja za razgovor s učenicima o pristanku.

Tehnike drame i pripovijedanja

Ovaj modul pružit će nastavnicima strategije za korištenje dramskih tehnika i tehnika pripovijedanja u svojoj nastavnoj praksi, uključujući strategije za stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za učenike da istraže temu pristanka.

Svaki modul uključuje 3 sata radioničke nastave uživo i 3 sata dodatnih, autonomnih resursa za učenje koji su dostupni nastavnicima na svih 7 partnerskih jezika (bugarski, hrvatski, engleski, francuski, njemački, grčki i portugalski).

Skup resursa za dramu i pripovijedanje za razgovor o pristanku

Skup resursa ima za cilj pružiti učiteljima, učenicima i roditeljima specifične, dobno prikladne resurse koji će im pomoći da:

 • razumiju što pristanak znači;
 • razumiju pravne i etičke okvire;
 • razviju vještine za izražavanje pristanka; promišljaju i vrednuju;
 • i potiču empatiju i razumijevanje.

Skup resursa sadrži i Priručnik za nastavnike koji se sastoji od ukupno 20 aktivnosti u učionici, od kojih 10 za korištenje dramskih tehnika i 10 za korištenje pripovijedanja za rješavanje sljedećih 10 tema, povezanih s pristankom:

 1. Prepoznavanje znakova nepristanka, uključujući verbalne i neverbalne znakove.
 2. Prepoznavanje važnosti poštivanja granica i traženje izričitog pristanka.
 3. Razumijevanje dinamike moći u odnosima i kako oni mogu utjecati na pristanak.
 4. Istraživanje uloge pristanka u različitim kontekstima, uključujući seksualne odnose, prijateljstva i druge međuljudske interakcije.
 5. Važnost intervencije promatrača i istupanja prilikom svjedočenja neprimjerenom ponašanju.
 6. Razvijanje vještina za postavljanje granica i asertivno i s poštovanjem reći „ne“.
 7. Razumijevanje utjecaja vršnjačkog pritiska i društvenih normi na pristanak i donošenje odluka.
 8. Istraživanje problema u vezi s pristankom i tehnologijom, uključujući slanje seksualnih poruka i uznemiravanje na internetu.
 9. Utjecaj alkohola i droga na pristanak i donošenje odluka.
 10. Strategije prepoznavanja i rješavanja prisilnih i manipulativnih ponašanja u odnosima.

Na platformi MOOC također je dostupno 16 kratkih videozapisa i popratnih savjeta (8 za učenike i 8 za roditelje) za poboljšanje znanja o ovoj temi i podršku raspravi.

Svi sadržaji za obuku dostupni su na svih 7 partnerskih jezika (bugarski, hrvatski, engleski, francuski, njemački, grčki i portugalski).